محورهای مقالات کنگره

محورهای مقالات کنگره

تحریم

 • تحریم و آینده اقتصاد ایران
 • راهبردهای مصون سازی کشور در مقابل تحریم
 • آثار تحریم بر ساختار انرژی کشور

بالادست نفت و گاز

 • چالش‌های تولید داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز
 • دسته بندی و اولویت گذاری اکتشاف و توسعه میادین کشور
 • ارائه مدل‌ مطلوب قرادادهای توسعه میادین مبتنی بر وضعیت انواع میادین کشور •
 • سیاست‌ها و الزامات ایجاد و توسعه شرکت‌های اکتشاف و تولید
 • اصلاح رابطه مالی و ساختاری وزارت نفت با شرکت‌های تابعه
 • اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت
 • ایجاد نهاد تنظیم گر برای مدیریت بهتر حوزه انرژی کشور

پایین دست نفت و گاز

 • توسعه صنایع پالایش و پتروشیمی به عنوان راهکار جایگزین خام فروشی
 • یکپارچگی صنعت پالایش و پتروشیمی با حرکت به سوی پتروپالایشگاه‌ها
 • یکپارچگی متولیان صنعت پالایش و پتروشیمی
 • پارک‌ پتروشیمیایی
 • بازار فرآورده‌های نفتی
 • بازار محصولات پتروشیمیایی
 • مالکیت صنایع پالایش و پتروشیمی
  • ساختار نهاد متولیان صنایع پایین دست
  • تامین مالی در صنایع پایین دست
  • سبد محصولات پالایشی
  • سبد محصولات پتروشیمیایی
  • نظام قیمت گذاری خوراک صنایع پالایشی و پتروشیمیایی
  • بستر بورس جهت عرضه فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی

دیپلماسی انرژی

 • اوپک و آینده آن در بازار انرژی
 • روندهای بازار نفت و گاز و دیپلماسی انرژی کشورها در قبال آن
 • راهکارهای دیپلماتیک مواجهه با تحریم فروش نفت
 • آینده‌ی نفت شیل و نقش آن در بازار انرژی جهان
 • نقش وزارت خارجه در دیپلماسی انرژی کشور
 • نقش دیپلماسی انرژی در اقتصاد کشور
 • سیاست‌های دیپلماسی انرژی ایران در قبال کشورهای منطقه
 • نبازار گاز و راهبرد دیپلماسی انرژی ایران
 • LNG و نقش آن در بازار گاز
 • GECF و نقش آن در بازار گاز

 

بهره وری انرژی

 • راهکارهای سیاستی غیرقیمتی بهینه سازی در بخش 1.ساختمان 2.صنعت 3.حمل و نقل
 • راهکارهای قیمتی بهینه سازی در مصرف انرژی در مصرف نهایی به تفکیک بخش ها صنعت و حمل و نقل و ساختمان

برق

 • آینده انرژی‌های تجدید پذیر و نقش آن در بازار انرژی
 • خودروهای برقی و آینده انرژی دنیا
 • فرصت ها و چالش های رمزارزها